02:53

2023/06/06

سایت آماده خبری

آدرس : کرج-ابتدای جاده محمدشهر-جنب میدان تره بار-کوچه مریم-انتهای کوچه-پلاک ۱۱۰

سایر استان ها : 36711483 – 026

سایر استان ها : 36711043 – 026

فروش البرز : 36711140 – 026

همراه : 0580737 – 0912