03:47

2023/06/06

سایت آماده خبری

سویا

پخش سویا

  خرید اینترنتی و حضوری سویا از بازرگانی همتی سویا تنها دانه‌ای است که محتوای پروتئینی آن بسیار به پروتئین‌های حیوانی شبیه است و اغلب اسیدهای آمینه مورد نیاز بدن را داراست و از سوی دیگر مواد معدنی لازم برای بدن همچون آهن، کلسیم، سدیم و پتاسیم، روی و فسفر نیز دارد. محققان معتقدند که […]