02:45

2023/06/06

سایت آماده خبری

پودر لیمو

فروش پودر لیمو

پودر لیمو یا گرد لیمو ادویه ای است که از گرد لیمو عمانی تازه تهیه می شود. این چاشنی در طبخ غذاهای خاورمیانه ای به خصوص ایرانی کاربرد زیادی دارد. به اضافه این که اثرات درمانی زیر نیز در این افزودنی یافت می‌شود: کاهش فشار خون، پایین آورنده چربی خون، تقویت معده، افزایش اشتها، ضد […]