02:38

2023/06/06

سایت آماده خبری

خلال بادام

خلال بادام یکی از فرآورده‌های بادام است که در آراستن دسرها، شیرینی‌ها و برخی از غذاها به کار می‌رود. بیشتر مردم گمان می‌کنند که تنها از  بادام زمینی می‌توان برای تهیه خلال استفاده کرد. در حالی که ابداً این طور نبوده و خلال تهیه شده از بادام درختی نیز به اندازه نوع بادام زمینی این […]