02:54

2023/06/06

سایت آماده خبری

آرد نخودچی

خرید اینترنتی و حضوری آرد نخودچی از بازرگانی همتی آرد نخودچی تشکیل شده از یکی از بهترین حبوبات برای غذای انسان است، و آنچنان که در طب سنتی بر مصرف آن تاکید شده است درباره هیچ یک از حبوبات تاکید نشده است، اما متاسفانه امروزه بسیار کمتر از گذشته در سفره ایرانیان دیده می شود […]