03:54

2023/06/06

سایت آماده خبری

تخمه کدو

تخم کدو

  تخمه کدو اگرچه کم و بیش در مخلوط آجیل‌ها جای دارد اما غالب اوقات نسبت به این دانه خوراکی کم لطفی می‌شود. حتی بسیاری از افراد هنگام پاک کردن کدو تنبل تخمه‌های آن را دور می‌ریزند یا سایر تخمه‌ها را به این تخمه ترجیح می‌دهند. این افراد اگر تنها کمی از خواص بی‌شمار این […]