logo

0580737 – 0912

36701140 – 026

36711043 – 026

36711483 – 026

ژانویه 14, 2019

خلال بادام

خلال بادام یکی از فرآورده‌های بادام است که در آراستن دسرها، شیرینی‌ها و برخی از غذاها به کار می‌رود. بیشتر مردم گمان می‌کنند که تنها از  […]