logo

0580737 – 0912

36701140 – 026

36711043 – 026

36711483 – 026

ژانویه 15, 2019
دارچین1

دارچین

دارچین نوعی ادویه خوش عطر و بو با مزه‌ای تند و تیز است که در دو نوع نرم و  قلم یافت می‌شود. منظور از دارچین نرم […]