03:31

2023/06/06

سایت آماده خبری

زنجبیل

زنجبیل

زنجبیل گیاهی خوراکی است که نه تنها به عنوان ادویه استفاده می‌شود؛ بلکه استفاده دارویی نیز دارد. این گیاه قدرتمند بیشتر در طبخ غذاهای آسیایی به کار می‌رود. کاربرد دارویی آن نیز اغلب در طب سنتی خاورمیانه خودش را نشان می‌دهد. زنجبیل زنجبیل یا زنجفیل گیاهی با دامنه مصرف مختلف است. از دارویی گرفته تا […]